Ysgol Drefach

	
		
	
	
	

FEL TÎM, CREDWN Y DYLAI PLANT DDATBLYGU:


YN DDYSGWUR UCHELGEISIOL, GALLUOG SY’N BAROD I DDYSGU GYDOL EU HOES

YN GYFRANWYR MENTRUS, CREADIGOL SY’N BAROD I CHWARAE EU RHAN YN LLAWN YN EU BYWYD A’U GWAITH

YN DDINASYDDION EGWYDDOROL, GWYBODUS YNG NGHYMRU A’R BYD

YN UNIGOLION IACH, HYDERUS SY’N BAROD I FYW BYWYD GAN WIREDDU EU DYHEADAU FEL AELODAU GWERTHFAWR O GYMDEITHAS.

Mrs. Manon Wyn Jones, Pennaeth


Doleni Ddefnyddiol