Ein Hysgol

Ein nod fel ysgol yw i greu cyfleoedd i bob disgybl sy’n eu hannog i ddatblygu’n academaidd, moesol, ysbrydol ac yn greadigol er mwyn iddynt dyfu yn unigolion annibynnol iach sy’n aelodau cynhwysfawr o’r gymuned.

Mrs Manon Wyn Jones

Pennaeth