Newyddion

  • Robot Workshop at Maes Y Gwendraeth

    Year 5 pupils were invited to Ysgol Maes y Gwendraeth to attend a science workshop with Mr Jonathon Williams, Head of the Physics Department.


  • Diwornod Hwylgampau

    Ar ddydd Sadwrn, Gorffennaf 1af, daeth disgyblion, rhieni, ffrindiau a’r staff ynghyd i fwynhau prynhawn o Hwylgampau a Ffair Haf.