Staff

Staff yr Ysgol 2019

Mrs Manon JonesPennaeth
Mrs Lowri PinneyAthrawes Dosbarth KS2
Mrs Helen ThomasAthrawes Dosbarth y Cyfnod Sylfaen
Mrs Alison DanceyCynorthwy-ydd Addysgu
Miss Stephanie BishopCynorthwy-ydd Addysgu
Miss Catrin JonesCynorthwy-ydd Addysgu
Mrs Eira SkinnerCynorthwy-ydd Addysgu
Mrs Mererid MorganClerigol
Mrs Colleen O’LearyCogydd, Gofalwr, Goruchwyliwr Clwb Brecwast